Превод и легализация

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДАЧИ

 

ДОКУМЕНТИ

 

Учебни документи -Дипломи; Академични справки; Пълномощни; Удостоверения от Агенцията по вписванията; Служебни бележки; Свидетелство за съдимост; Акт за раждане; Удостоверение от полиция; Други

 

ЦЕНА ЗА 1 СТРАНИЦА ОБИКНОВЕННА ПОРЪЧКА /НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН/

 

АНГЛИЙСКИ – 11 ЛВ

НЕМСКИ – 11 ЛВ

ФРЕНСКИ – 11 ЛВ

ИТАЛИАНСКИ – 14 ЛВ

ИСПАНСКИ – 14 ЛВ

ГРЪЦКИ – 12 ЛВ

ТУРСКИ – 12 ЛВ

ЧЕШКИ – 12 ЛВ.

 

ЦЕНА ЗА 1 СТРАНИЦА ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА /В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ/

АНГЛИЙСКИ – 14 ЛВ

НЕМСКИ – 14 ЛВ

ФРЕНСКИ – 15 ЛВ

ГРЪЦКИ – 15 ЛВ

ТУРСКИ – 15 ЛВ

 

  • 1 страница се изчислява на 1800 знака /Review-Word Count /with spaces/. Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници.
  • Минимална тарифа 1 страница

Посочените цени са без ДДС с опростена фактура. Ако желаете данъчна фактура, следва да се начисли 20% ДДС.

Вие сами избирате по-удобния за вас вариант.

 

За други езици - моля, свържете се с нас.

 

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Фирмена; Медицински свидетелства, епикризи, заключения; Счетоводна – баланси, отчети и пр.; Съдебни решения, нотариални актове; Други неспециализирани - Цена по запитване.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Юридическа; Техническа; Икономическа; Медицинска - Цена по запитване.

 

АПОСТИЛ

Апостилът е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден. 

 

По въпроси за превод, заверка и легализация на документи: тел. 082 830 940; 0885 720 830.

Няма намерени продукти.